‹ muratbastas

Phoenix API uygulaması (part 4)

May 19, 2019

Bu dördüncü yazıya kadar okuyan her elixir meraklasının api endpointleri nasıl hazırlayacağını, yetkilendirme ve giriş yapmayı nasıl halledeceğini öğrendiğini varsayıyorum. Sadece bu kadarı bir uygulama geliştirmeye yetmeyecektir elbet ama eksikleri ilgililer tamamlayacaktır diye umuyorum. Bu serinin son bölümü bir api’ın olmazsa olmazı, dökümanyasyonu üzerine olacak. Postman gibi araçlar kullanarak collection’lardan dökümantasyon üretmek mümkün tabii ki fakat yaygın olarak kullanılan swagger aracının phoenix projemize nasıl ekleneceğini anlatacağım.

Önce mix.exs e gerekli paketleri ekleyelim.

 ...
 defp deps do
  ...
  {:ex_json_schema, "~> 0.5"},
  {:phoenix_swagger, "~> 0.8"}
 end
 ...

Ve mix deps.get diyerek indirelim. Uygulamamız her derlendiğinde swagger dosyalarımızın da derlenmesi için compilers a swagger ekleyelim.

 # mix.exs
 ...
 def project do
  [
   ...
   compilers: [:phoenix, :gettext, :phoenix_swagger] ++ Mix.compilers(),
   ...
  ]
 end
 ...

config/config.exs dosyamızda da gerekli konfigürasyonları yapalım.

...
config :app, :phoenix_swagger,
 swagger_files: %{
  "priv/static/swagger.json" => [
   router: AppWeb.Router,
   endpoint: AppWeb.Endpoint
  ]
 }

router.exs dosyasına api dökümantasyon rotamızı ve swagger info fonksiyonunu verelim.

defmodule AppWeb.Router do
 use AppWeb, :router
 ...
 scope "/api/docs" do
  forward "/", PhoenixSwagger.Plug.SwaggerUI,
   otp_app: :app,
   swagger_file: "swagger.json"
 end

 def swagger_info do
  %{
   info: %{
    version: "0.1.0",
    title: "App"
   }
  }
 end
 ...
end

Şimdi aşağıdaki mix task’ı ile swagger.json dosyasını oluşturabilirsiniz.

mix phx.swagger.generate

Phoenix server çalıştırdığınızda boş bir swagger dökümantasyonu göreeksiniz. Dökümanımızı doldurmak için endpointlerimize swagger için bir şeyler ekleyeceğiz.

localhost:4000/api/v1/users endpointi için döküman ekleyelim. user_controller.ex dosyasını aşağıdaki ekleri yapalım ve tekrar swagger dosyamızı oluşturalım.

defmodule AppWeb.V1.UserController do
 use AppWeb, :controller
 use PhoenixSwagger


 def swagger_definitions do
  %{
   User:
    swagger_schema do
     title("User")
     description("A user of the app")

     properties do
      id(:integer, "User ID")
      name(:string, "User name", required: true)
      email(:string, "Email address", format: :email, required: true)
      inserted_at(:string, "Creation timestamp", format: :datetime)
      updated_at(:string, "Update timestamp", format: :datetime)
     end

     example(%{
      id: 123,
      name: "Joe",
      email: "joe@gmail.com",
      inserted_at: "2019-04-03T21:16:09",
      updated_at: "2019-04-03T21:16:09"
     })
    end,
   UserRequest:
    swagger_schema do
     title("UserRequest")
     description("POST body for creating a user")
     property(:user, Schema.ref(:User), "The user details")
    end,
   UserResponse:
    swagger_schema do
     title("UserResponse")
     description("Response schema for single user")
     property(:data, Schema.ref(:User), "The user details")
    end,
   UsersResponse:
    swagger_schema do
     title("UsersReponse")
     description("Response schema for multiple users")
     property(:data, Schema.array(:User), "The users details")
    end
  }
 end

 swagger_path :index do
  get("/api/v1/users")
  summary("Get users")
  produces("application/json")
  tag("users")

  paging()

  response(200, "OK", Schema.ref(:UsersResponse))
  response(401, "Unauthorized")
 end

 swagger_path :show do
  get("/api/v1/users/:id")
  summary("Get an user")
  produces("application/json")
  tag("users")

  response(200, "OK", Schema.ref(:UserResponse))
  response(401, "Unauthorized")
 end

 swagger_path :create do
  post("/api/v1/users")
  summary("Create user")
  description("Creates a new user")
  consumes("application/json")
  produces("application/json")
  tag("users")

  parameter(:user, :body, Schema.ref(:UserRequest), "The user details",
   example: %{
    user: %{name: "Joe", email: "Joe1@mail.com"}
   }
  )

  response(200, "OK", Schema.ref(:UserResponse))
  response(401, "Unauthorized")
  response(403, "Forbidden")
 end
 ...
end
mix phx.swagger.generate

Şimdi oluşturulan swagger dökümantasyonumuza browserdan bakabiliriz. localhost:4000/api/docs adresine sayfasını ziyaret edelim.

Aşağıdaki gibi bir ekran gördüyseniz her şey yolunda demektir.

Diğer tüm endpointleriniz için aynı yukarıdaki gibi schema_definitions ve response models eklerseniz phx.swagger.generate komutu bu arayüzü güncelleyecektir. Swagger dökümantasyonunuzu birden fazla dosyaya da bölebilirsiniz, örneğin oturum açma ve yetkilendirme dökümanlarını ayrı, kullanıcılarınız ile alakalı dökümanları ayrı, public olanları ayrı vb bölümlendirebilirsiniz. Bunun için swagger’in kendi dökümanını ve phoenix_swagger’in exdoc dökümanını biraz incelemeniz yeterli.

Bu phoenix API uygulaması serisinin son yazısıdır, önceki bölümlere aşağıdaki bağlantılardan erişebilirsiniz. Başka bir yazıda görüşmek üzere.